اراضی ملی

بررسی املاک واقع شده در اراضی ملی که متعاقباً برای اجرای طرح های عمرانی واگذار شده اند

چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان‌ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و ...

ادامه مطلب