بدهی بانکی

نکاتی پیرامون استفاده از عقود مشارکتی جهت تسویه تسهیلات سابق

اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می توانند برای ...

ادامه مطلب

محکومان جرایم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ _ محکومان جرایم مواد مخدر

در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قاب...

ادامه مطلب

اراضی ملی

بررسی املاک واقع شده در اراضی ملی که متعاقباً برای اجرای طرح های عمرانی واگذار شده اند

چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان‌ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و ...

ادامه مطلب

مرتکبان جرائم سیاسی

بخشنامه درخصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی

به مراجع قضایی سراسر کشور؛ نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰...

ادامه مطلب

مأموران یگان حفاظت محیط زیست

قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی

مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۳ ماده۱ـ مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح ...

ادامه مطلب

بدهی بانکی

نکاتی پیرامون استفاده از عقود مشارکتی جهت تسویه تسهیلات سابق

اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می توانند برای ...

ادامه مطلب