مصاحبه تشکل نیماد با دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا

گفتگوی نیماد با دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا

گفت و گویی که توسط پرسشگر گروه وکلای نیماد از آقای دکتر بحرینی کاندیدای انتخابات کانون وکلا انجام شده است. آقای دکتر امیرحسین بحرینی ل...

ادامه مطلب